Arvovaltakysymys 1,6:n prosentin tähden

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, arvoisat kaupunkilaiset lehtereillä ja kotikatsomoissa,

Haluan vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta lausua vielä muutaman sanan itse yleiskaavaprosessista ja varsinkin viher- ja virkistysalueiden tärkeydestä.

Me vasemmistoliiton valtuustoryhmässä kannatamme yleiskaavaa Keskuspuistoon osoitettua rakentamista lukuunottamatta. Julkisuudessa on esitetty mitä hurjimpia väitteitä, että haluamme kaataa kaavan ja mitä vielä. On hurjaa, kuinka luonnon- ja virkistysalueiden suojelun kannalta merkittävästä, mutta sinänsä teknisesti pienestä asiasta, on kasvanut puolueita horjuttava arvovaltakysymys. Me olemme neljä kuukautta aktiivisesti pyrkineet neuvottelemaan asiasta, jotta olisimme löytäneet yhteisen ratkaisun, jonka avulla Keskuspuisto olisi voitu suojella. En vielä tähän iltaan mennessä ole onnistunut ymmärtämään, miksi Keskuspuistoon halutaan niin pakonomaisesti rakentaa. Jatka lukemista

Miksi Helsinki ei valitse kansliapäälliköksi pätevintä hakijaa?

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Johtamisjärjestelmän tarkoituksena oli erottaa poliittinen valta ja virkamiesvalta toisistaan. Me vasemmistoliiton valtuustoryhmässä olemme joka käänteessä tällä valtuustokaudella nostaneet esille kuinka ongelmallinen nykysysteemi on ollut, jossa apulaiskaupunginjohtajat ovat mukavirkamiehiä.

Mutta mitä nyt tapahtuukaan kun meillä on ensimmäinen uuden järjestelmän virantäyttö käynnissä – prosessi on täysin politisoitunut? Millään muulla tavalla en voi ymmärtää sitä, että virantäytössä halutaan nyt ohittaa kaikilla mittareilla huomattavasti pätevin ehdokas, eli Ritva Viljanen? Olemmeko me täällä valtuustossa oikeasti valmiita menemään näin pitkälle tietäen, että edessä on syrjintäolettama ja valtuusto siten on tekemässä laittoman päätöksen? Jatka lukemista

Valtuustoaloite virkamiesten ja luottamushenkilöiden jalkauttamiseksi vanhuspalvelukentälle

Helsingin kaupungissa toteutetaan parhaillaan laajaa ikäihmisten palvelurakenneuudistusta, jonka tarkoituksena on painottaa ikääntyneiden palvelu- ja kotihoitoa laitoshoidon sijaan. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa huomautettiin kuitenkin kesäkuussa 2016, että erityisesti muistisairauden edetessä kotona asuminen ei välttämättä ole turvallinen ja inhimillisesti katsoen paras vaihtoehto, eikä arviointikertomuksen tulosten mukaan Helsingin kaupunki ole pystynyt turvaamaan hyvän hoidon toteutumista muistisairaille. Lisäksi arviointikertomuksessa todetaan, että ”muistisairaat tarvitsevat erityisesti muistisairaille suunnattuja, muunneltavia palveluasumisen vaihtoehtoja ja ympärivuorokautista hoitoa sairautensa eri vaiheissa.”

Vanhusten kotihoidon lisääminen ja nykyinen tila ovat asioita, joista ei julkisuudessa paljon puhuta, mutta jotka huolettavat erityisesti kotihoidossa olevia asiakkaita, lähiomaisia ja työntekijöitä. Huolta lisää se, että monella Helsingin kaupungin luottamushenkilöllä ja virkamiehellä ei ole ajankohtaista kosketusta vanhustenpalveluiden kenttään.

Jatka lukemista

Kuntavaaleista 2017 lähtien kaupunkilaiset saavat päättää, kuka Helsinkiä johtaa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Olen ollut Helsingin kaupunginvaltuutettuna pian kolme ja puoli vuotta. Se on todella lyhyt aika moneen täällä istuvaan konkarivaltuutettuun verrattuna, mutta aika nopeasti olen syöksynyt kuntapolitiikan syövereihin niin, että ulkopuolisen asemasta on enää vaikea arvioida, miltä politiikka näyttää ulospäin.

Monet meistä ovat kuitenkin edelleen sitä mieltä, että ruminta Helsingin kuntapolitiikassa ovat nimenomaan olleet epäselvät valintaprosessit liittyen apulaiskaupunginjohtajien pesteihin, jotka ovat leikisti virkamiespaikkoja, mutta eivät sitten kuitenkaan. Pienemmät ryhmät ja me keskisuuret (huom, huom!), olemme katsoneet vierestä, kun paikkoja on diilailtu kepulikonstein milloin milläkin perusteella. Systeemin hämäryys ei ole ollut eduksi kenellekään, vaan se on syönyt poliittista luottamusta meiltä kaikilta. Kaupunkilasten silmissä olemme kaikki olleet osa tätä mätää tuolileikkiä. Pormestarimalli korjaa vihdoin tämän epäkohdan, ja se on meille kaikille vain positiivinen asia. Mutta positiivinen asia se on ennen kaikkea demokratian kannalta. Kuntavaaleissa 2017 kaupunkilaiset saavat aidosti vaikuttaa siihen, ketkä tätä kaupunkia johtavat. Pormestarimalli myös erottaa virkamiesvallan ja poliittisen vallan toisistaan ja tekee päätöksenteosta läpinäkyvämpää – mutta vain jos me poliitikot huolehdimme käytännössä, että näin myös tapahtuu. Jatka lukemista

Nuorten asunnottomuus kasvava ongelma Helsingissä – merkittävä osa ilmiöstä jää piiloon

Viime vuonna nuorten asunnottomuutta tarkastelleen tutkimuksen mukaan vain kolmasosa asunnottomista nuorista on virallisesti rekisteröity asunnottomiksi. Suurin osa nuorten asunnottomuudesta jää siis piiloon. Osiltaan tätä selittää se, että vailla omaa asuntoa olevat nuoret asuvat usein tuttavien ja perheenjäsenten luona. Lisäksi nuorten siirtymiä kuvaa yleisesti muutto pois kotoa opiskelemaan, ja huonon taloudellisen tilanteen takia takaisin vanhempien luo, jos mahdollista. Myös nuorten kynnys hakeutua majoituspalveluihin on hyvin korkea. Nuorten asunnottomuutta tarkastellessa tulee huomioida myös se asumisen epävarmuutta kuvaava trendi, että nuoret muuttavat yhä myöhemmin pois kotoa. Monen nuoren kohdalla päätös jäädä asumaan vanhempien luo johtuu epävarmasta taloudellisesta tilanteesta.

Surullista on, että nuorten asunnottomuus on kaikilla mittareilla noussut. Tietokeskuksen tutkija Jeremias Kortelainen kysyykin aiheellisesti artikkelissaan, ”ovatko asunnottomuuden ehkäisyyn suunnatut toimenpiteet auttaneet asumisongelmaisia nuoria mitenkään”. Minusta meidän tulee suhtautua tähän kysymykseen vakavasti Helsingissä, jossa nuorten asunnottomuus on isompi ongelma kuin missään muualla maassa. Jatka lukemista

Lähden ehdolle vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi

TIEDOTE, 18.3.2016

Varapuheenjohtajaehdokkaaksi lähtevä Honkasalo: Haluan vasemmistoliiton, joka innostaa ihmisiä toimimaan tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta

”Politiikka kaipaa uusia ajatuksia ja toimintatapoja sekä iloa ja energiaa paremman yhteiskunnan rakentamiseksi.”

Helsingin vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo, 40, pyrkii vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi kesäkuussa 2016 järjestettävässä puoluekokouksessa.

Honkasalo haluaa vasemmistoliitosta punavihreän puolueen, johon jokaisen on helppo liittyä mukaan ja joka puhuu kieltä, jota jokainen ihminen ymmärtää. Vasemmistoliiton tehtävä on tuoda ihmisiä koskettavat arkiset kysymykset tärkeäksi osaksi poliittista päätöksentekoa. Hyvä arki ja ihmisarvoinen elämä kuuluvat kaikille taustasta riippumatta.

Honkasalo näkee, että vasemmistoliiton on murrettava perinteisen puoluepolitiikan koukeroita ja luotava puolueesta toimiva kansalaisliike, joka ulottuu kokoushuoneiden ulkopuolelle. Jatka lukemista

Valtuustoaloite: Helsingin huolehdittava siitä, että hätämajoituksen järjestäminen noudattaa perustuslakia

Mediassa on esitetty, että kaupungin työntekijöitä on viime tammikuun (2016) pakkasilla ohjeistettu tavalla, joka on vaarantanut ihmishenkiä. Mediassa on myös väitetty, että sosiaalityön päivystyksen työntekijöiden mukaan Helsingissä on riittämättömästi hätämajoituspaikkoja. (Ks. esim. Voima lehti 1/2016, ss 11-12.) Tämän lisäksi on ilmennyt, että sote-viraston hätämajoitusta koskeva ohjeistus sitouttaa hätämajoituksen tarjoamiseen maasta poistumiseen, mikä on perustuslain vastaista. Hätämajoituksen ajallinen rajaaminen ei myöskään ole lainmukaista.

Oikeusasiamies on antanut kriittisen lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriön hätämajoituksen linjauksiin liittyen, joita myös Helsingin virkamiehet kertovat noudattavansa. Jatka lukemista

Koulun lakkauttamisen ei pidä olla helppoa!

Haluan aloittaa kouluverkkotarkasteluun liittyvillä positiivisilla puolilla. Kouluverkkotarkastelun poukkoileva ja epädemokraattinen valmistelu on saanut aikaan sen, että monien alueiden asukkaat ja vanhemmat ovat aktivoituneet poliittisesti. He ovat tuottaneet hurjan määrän tietoa, jolla viraston valitettavan usein tarkoitushakuiset laskelmat on kyseenalaistettu. He ovat lähettäneet postia, soitelleet, kirjoittaneet mielipidekirjoituksia, jopa lähteneet ehdolle vaaleihin. Minusta tämä on pelkästään hienoa. Mutta monen mielestä täällä salissa sen sijaan, nämä aktiiviset kaupunkilaiset ovat pelkästään rasittavia. Ai siksikö että he hankaloittavat ”sulavien päätösten tekemistä”, vai siksi, että he pakottavat meidät päättäjät vielä kerran tarkistamaan esitysten taustalla olevat luvut, käymään esitykset läpi uudestaan – huolellisemmin? He kutsuvat meidät käymään ja katsomaan omin silmin esimerkiksi, sijaitseeko oppilaiden mielekäs oppimisympäristö todella koulun varastohuoneessa. Kyllä, tämä on ihan totisinta totta vuodelta 2015. Jatka lukemista

Helsingin tulee kitkeä ennaltaehkäisevästi nuorten väkivaltaista radikalisoitumista

Jätin kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.11.2015 aloitteen, jonka allekirjoitti 47 valtuutettua yli puoluerajojen.

Aloite nuorten radikalisoitumisen ennaltaehkäisemistä koskevan moniammatillisen työryhmän perustamiseksi

Nuorten radikalisoitumisesta käydään usein sensaatiomaista mediakeskustelua ilman kosketuspintaa tutkimustietoon. Samaan aikaan Suomessa hyvin harvassa kunnassa tehdään ennaltaehkäisevää tai kohdennettua työtä eri syistä radikalisoituneiden nuorten parissa tai niissä vertaisverkostoissa, joissa riski radikalisoitumiseen on olemassa. Pohjoismaisten tutkimusten mukaan kunnallinen taso on kuitenkin se, jossa tätä kohdennettua työtä tulisi tehdä. Tällä hetkellä Helsingissä ei tehdä suunniteltua kohdennettua työtä radikalisoituneiden nuorten parissa.

Pohdintoja siitä, miksi nuori radikalisoituu ja mitä tälle yhteiskunnalliselle ilmiölle pitäisi tehdä, on Helsingissä näkynyt vain vähän.  Radikalisoituminen ei koske vain uskontoja, sillä myös poliittiset ääriryhmät, kuten ultranationalistiset järjestöt, ovat kasvattaneet kannatustaan nuorison keskuudessa viime aikoina. Ilmiön taustatekijöitä on pohdittava tarkasti, jotta ennakkoluulot eivät värittäisi keskustelua. Samalla on vahvistettava mahdollisuuksia käytännön työhön näiden nuorten kanssa. Helsingissä voitaisiin ottaa esimerkkiä Århusissa kehitetystä mallista, jossa koulu, nuorisotoimi, sosiaali- ja nuorisotyö ja vähemmistöyhteisöt tekevät tiivistä yhteistyötä radikalisoituvien nuorten parissa. Rasistisia asenteita omaavien nuorten kohdalla mallia voitaisiin puolestaan ottaa esimerkkiä 2000-luvun alussa Joensuussa kehitetystä Exit-työstä. Jatka lukemista