Kampanjaani tukevat

Minttu Mustakallio

Näyttelijä

“En halua kotimaatani johdettavan kuin yritystä. Haluan tuloista riippumatonta yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, nykyhallituksen linjaa vastaan. Siksi Veronika. ”

 

 


Jaakko Hämeen-Anttila
Professori

“Veronika Honkasalo on aktiivinen toimija, jolla on arvot kohdallaan. Häntä tarvitaan mukaan Suomen politiikkaan rakentamaan sitä, mitä viime vuosina on hajotettu. Vahva asiantuntemus ja rohkeus puhua ovat hänelle luonteenomaisia piirteitä.”

 


VVuokko-Hovatta-pressikuva-kuvaaja-Liisa-Valonen-300x300uokko Hovatta
Laulaja, näyttelijä

”Rohkeana ja älykkäänä ihmisenä Veronika puolustaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, pelottomasti. Hänessä on vilpitöntä halua vaikuttaa muuttuvassa yhteiskunnassamme. Veronika vaalii sivstyksen ja kaikille kuuluvan kulttuuriympäristön perintöä ja kantaa vastuun näiden arvojen edistäjänä. Veronikassa on eteenpäin vievää uteliaisuutta ja kestokykyä!”


MMarkusJantti-300x300arkus Jäntti
Kansantaloustieteen professori, Tukholman yliopisto

”Politiikka kaipaa päätöksentekijöitä, jotka ymmärtävät talouden olevan ihmisiä varten ja talouspolitiikan päämäärän olevan ihmisten tasa-arvoisen hyvinvoinnin edistäminen. Yhteiskuntatieteen tutkijana ja vasemmistolaisena feministinä Veronika osaa kriittisesti arvioida talouspolitiikkaa punavihreistä arvoista lähtien ja kehittää rakentavia, kestäviä ja tasa-arvoa edistäviä ratkaisuja kiperiin ongelmiin. Järkevä ja eettinen päätöksenteko  vaatii nyky-Suomessa rohkeutta. Siksi Veronika saa vaaleissa minun ääneni.”


Aulikki Oksanen
Runoilija

“Suomi tarvitsee nyt poliitikkoja, joilla on sosiaalista järkeä ja kykyä puolustaa demokratiaa ja sivistystä. Luotan Veronikaan, koska hänellä on rohkeutta purkaa vihaa ja eriarvoisuutta ja samalla ottaa kantaa maailman yhteisiin ongelmiin, kuten rauhan, ympäristön ja ilmastonmuutoksen haasteisiin. Erityistä arvoa annan myös sille, että Veronikan puheet ja teot ovat sovussa keskenään. (Kuva Laura Malmivaara)


Merja Kyllönen
Euroopan parlamentin jäsen

“Veronika, ihmisyyden ja elämän arjen rohkea puolustaja täynnä tarmoa ja tietoa ♡ – aitoa ainesta kansanvallan ykköspaikalle eduskuntaan.”

 

 


SSauli_Rouhiainenauli Rouhinen
Ympäristöneuvos

“Vihapostitusten vakiokohteena Veronika on pitänyt linjanaan kohtaavan keskustelun. Viisas nainen. Yksinhuoltajana hän tuntee juuri tällä hetkellä niiden arjen ja tuen tarpeen, jotka eniten sitä tarvitsevat. Markkinat ovat tietty talouden tehokkaan järjestämisen oleellinen keino, mutta ihmiskunnan ja sen ympäristön tulevaisuutta ei voi markkinoiden armoille jättää – puhumattakaan sen heikoimmista jäsenistä. Maailma on vielä vino. Tarvitaan rohkeita ja osaavia naisia. Sellainen on Veronika.”


Lehmä (Karoliina Niskanen)
Freelancer-näyttelijä ja rap-muusikko

“Rasismin ja syrjinnän ehkäiseminen, nuorten asioiden ajaminen, tasa-arvo, eriarvoistumisen ennaltaehkäisy, julkisten palvelujen toimivuus ja kannattaminen, maapallomme hyvinvointi ja paremman tulevaisuuden luominen uusille sukupolville. Naisvoima! Siinä asioita, joita Veronika edustaa ja joita voin hyvillä mielin kompata. Hyvinvointi ei ole vain parempiosaisten etuoikeus. Ääni vasemmalle on ääni pois oikealta.”


Titus Hjelm
Sosiologi, yliopistonlehtori

“Tuen Veronikaa, koska Veronikassa aito palo oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi yhdistyy harkittuun tietoon yhteiskunnan toiminnasta. Tuen Veronikaa, koska Veronika ymmärtää ettei ihmisten hyvinvointi voi olla pääomavoittojen varassa. Tuen Veronikaa, koska Veronika ajaa naisten, lasten ja nuorten, työttömien, maahanmuuttajien sekä muiden heikoimpien asiaa—niiden joita nykyinen systeemi syyllistää ja kurittaa eniten. Tuen Veronikaa, koska Veronika ei jähmety vaikeidenkaan asioiden edessä eikä tukeudu kivikautisiin asenteisiin maailman moninaistuessa. Arkadianmäellä nähdään!”


Lena Näre
Sosiologian apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

“Feministinä ja antirasistina Veronika ajaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja ihmisarvoiseen elämään taustasta, sukupuolesta ja iästä riippumatta. Yhteiskuntatutkijana Veronika osaa arvioida pieniltäkin vaikuttavien poliittisten päätösten laajempia, yhteiskunnallisia seurauksia. Vasemmistolaisena Veronika tietää, että nykyiselle eriarvoisuutta kasvattavalle talouspolitiikalle on olemassa vaihtoehtoja. Vihreänä vasemmistolaisena Veronika tietää, ettei ympäristökysymyksiä voi ratkaista ilman vasemmistolaista politiikkaa, joka vastustaa luonnonvarojen lisääntyvää yksityistämistä ja kaupallisten tavoitteiden asettamista ympäristöarvojen edelle. Ystävänä tunnen Veronikan älykkäänä, huumorintajuisena, rohkeana ja rehellisenä kansalaistoimija ja ihmisenä, jonka toimintaa määrittää eettisyys ja toive paremmasta maailmasta.”


Mauri Kymäläinen
Ekonomi, yrittäjä eläkkellä

“Eduskuntaan pitää saada sosiaaliturvan uudistaja. Veronika Honkasalo on sellainen. Hän on politiikan terrieri. Hän ei jätä asioita kesken. Hänen kanttinsa kestää.”

 


Minna Selänniemi
Sosiaalityöntekijä

“Vaalien alla olen pyrkinyt yleensä etsimään itseäni viisaamman, ahkeramman, tunnollisemman, kärsivällisemmän, harkitsevamman, paneutuvamman, sanavalmiimman, sitkeämmän, rehellisemmän ja rohkeamman ihmisen edustamaan tärkeänä pitämiäni asioita. Voin kertoa, että aina ei ehdokkaan löytäminen näillä kriteereillä ole ollut helppoa. Siksi olen tavattoman kiitollinen Veronikasta!”


Sofia Laine
Erikoistutkija, dos., VTT

”Veronika on rohkea ja sinnikäs. Hän uskaltaa sanoa ääneen asioita mistä muut vaikenevat. Hän on antirasisti ja feministi. Hän puolustaa heikommassa asemassa olevia, mutta myös hyvinvointivaltiota meille kaikille. Veronika on asiantunteva, tehnyt upeaa työtä useita vuosia kuntapolitiikassa, ja edennyt
vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi. Hän osaa taitavasti hyödyntää tutkittua tietoa päätöksenteossa
ja tekee politiikkaa aina asiat edellä. Toivoa tänä kevättalvena politiikkaan minulle eniten tuo se ajatus, että Veronikasta saattaa hyvin tulla huhtikuussa uusi kansanedustaja. Eduskunta tarvitsee Veronikaa, ja Veronika sinun äänesi!””


Riikka Korpinurmi
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän työntekijä, äitiyslomalla

”Minulle on tärkeää, että politiikassa uskalletaan tehdä rohkeita uudistuksia, joissa ei katsota vain seuraavan vuoden budjettia, vaan nähdään päätösten vaikutukset esimerkiksi ihmisten yhdenvertaisuuteen ja hyvinvointiin pidemmällä aikavälillä. Veronikasta tulee loistava kansanedustaja juuri sen takia, että hänen politiikkansa ei ole lyhytkatseista, vaan hän osaa tehdä rohkeita, analyyttisiä avauksia, joiden vaikutukset perustuvat tutkimustietoon. Vasemmistolaisena feministinä haluan Veronikan eduskuntaan, sillä sukupuolten tasa-arvon ja hyvinvointivaltion puolustaminen, rasismin vastustaminen ja ihmisten yhdenvertaisuus ovat minulle politiikan kulmakiviä. “


Kati Inkinen
Ohjelma-asiantuntija

“Veronika on antanut minulle uudet kasvot vasemmistoliitolle. Rasisminvastaisuus, feminismi ja nuorisokentän tuntemus ovat asioita, jotka nostivat hänet omaksi ykkösekseni. Oikeudenmukaisuus ja heikommassa asemassa olevien etujen ajaminen ovat teemoja, joilla ei pääse lööppehin ja naistenlehtiin vaikka ne ovatkin uhanalaisia yhteiskunnassamme vuonna 2019. Siksi rohkea Veronika!”


OOuti_Pajalauti Pajala
Kokki

“En halua elää rasistisessa ja kasvavien tuloerojen Suomessa. Sanat on tekoja. Tarvitaan feminististä antirasistista etiikkaa, heikoimmassa asemassa olevan asemaan samastuvaa kriittistä ajattelua ja siitä kumpuavaa toimintaa. Uskon, että Veronika tuo politiikkaan toivomani muutoksen.”


Ilkka Levä
PhD, dosentti

“Olen vaikuttunut Veronikan humaanista elämänasenteesta ja hänen kyvystään ottaa muut ihmiset emotionaalisesti huomioon, olivatpa nämä yhteiskunnan huono- tai hyväosaisia. Hänestä saamme eduskuntaan tinkimättömän pienen ihmisen puolustajan, joka kamppailee myös globaalilla tasolla ilmastonmuutosta estämään pyrkien. Siksi äänestän Veronikaa.”