Kampanjaani tukevat

Minttu Mustakallio
Näyttelijä

“En halua kotimaatani johdettavan kuin yritystä. Haluan tuloista riippumatonta yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, nykyhallituksen linjaa vastaan. Siksi Veronika. ”

 Ville Virtanen
Näyttelijä

“Meillä on varaa huolehtia jokaisen lapsen koulutuksesta ja tarjota arvokas vanhuus jokaiselle. Meillä on varaa kunnioittaa ihan jokaisen ihmisoikeuksia ja tehdä päätöksiä, jotka rakentavat sukupuolten tasa-arvoa. Veronika Honkasalo on rohkea ihmisoikeuksien ja hyvinvointivaltion puolustaja. Siksi minä äänestän Veronikaa”


Jaakko Hämeen-Anttila
Professori

“Veronika Honkasalo on aktiivinen toimija, jolla on arvot kohdallaan. Häntä tarvitaan mukaan Suomen politiikkaan rakentamaan sitä, mitä viime vuosina on hajotettu. Vahva asiantuntemus ja rohkeus puhua ovat hänelle luonteenomaisia piirteitä.”

 


VVuokko-Hovatta-pressikuva-kuvaaja-Liisa-Valonen-300x300uokko Hovatta
Laulaja, näyttelijä

”Rohkeana ja älykkäänä ihmisenä Veronika puolustaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, pelottomasti. Hänessä on vilpitöntä halua vaikuttaa muuttuvassa yhteiskunnassamme. Veronika vaalii sivstyksen ja kaikille kuuluvan kulttuuriympäristön perintöä ja kantaa vastuun näiden arvojen edistäjänä. Veronikassa on eteenpäin vievää uteliaisuutta ja kestokykyä!”


MMarkusJantti-300x300arkus Jäntti
Taloustieteen professori, Tukholman yliopisto

”Veronika Honkasalo edistää rohkeasti ihmisoikeuksia, sivistystä ja hyvinvointivaltiota. Tarvitsemme kansanedustajia, jotka asettavat ihmisten tasa-arvoisen hyvinvoinnin edistämisen politiikan päämääräksi ja ymmärtävät talouden olevan meitä varten eikä päinvastoin. Tasa-arvoinen hyvinvointivaltio vaatii jatkuvaa ylläpitämistä ja kehittämistä vahvalla vasemmistolaisella ja feministisellä otteella. Veronika saa siksi minun ääneni eduskuntavaaleissa.”


Aulikki Oksanen
Runoilija

“Suomi tarvitsee nyt poliitikkoja, joilla on sosiaalista järkeä ja kykyä puolustaa demokratiaa ja sivistystä. Luotan Veronikaan, koska hänellä on rohkeutta purkaa vihaa ja eriarvoisuutta ja samalla ottaa kantaa maailman yhteisiin ongelmiin, kuten rauhan, ympäristön ja ilmastonmuutoksen haasteisiin. Erityistä arvoa annan myös sille, että Veronikan puheet ja teot ovat sovussa keskenään. (Kuva Laura Malmivaara)


Eero Ritala
Näyttelijä

“Haluan yhteiskunnan, joka on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kaikille. Siksi Veronika.”


Saara Särmä
Tutkija, feministi

“Veronika on uskomattoman sinnikäs ja todella asiantunteva. Hän on rohkeasti heikompien puolella. Eduskunta ja maailma tarvitsee feminismiä ja toivon politiikkaa.”

 


Lehmä (Karoliina Niskanen)
Freelancer-näyttelijä ja rap-muusikko

“Rasismin ja syrjinnän ehkäiseminen, nuorten asioiden ajaminen, tasa-arvo, eriarvoistumisen ennaltaehkäisy, julkisten palvelujen toimivuus ja kannattaminen, maapallomme hyvinvointi ja paremman tulevaisuuden luominen uusille sukupolville. Naisvoima! Siinä asioita, joita Veronika edustaa ja joita voin hyvillä mielin kompata. Hyvinvointi ei ole vain parempiosaisten etuoikeus. Ääni vasemmalle on ääni pois oikealta.”


Katja Kuttner
Näyttelijä

“Haluan Suomen, joka puolustaa ihmisoikeuksia, ilmastoa ja hyvinvointivaltiota. Veronikalla on tähän tarvittava rohkeus ja kyky. Siksi haluan Veronika Honkasalon eduskuntaan.”


Loonas Saartamo
Näyttelijä

“Tuen ihmisoikeuksien, ilmaston ja hyvinvoinnin puolustajaa, siksi Veronika.”

 


Titus Hjelm
Sosiologi, yliopistonlehtori

“Veronikassa aito palo oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi yhdistyy harkittuun tietoon yhteiskunnan toiminnasta. Veronika ymmärtää ettei ihmisten hyvinvointi voi olla pääomavoittojen varassa. Veronika ajaa naisten, lasten ja nuorten, työttömien, maahanmuuttajien sekä muiden hauraassa asemassa olevien asiaa— niiden joita nykyinen systeemi syyllistää ja kurittaa eniten. Tuen Veronikaa, koska Veronika ei jähmety vaikeidenkaan asioiden edessä eikä tukeudu kivikautisiin asenteisiin maailman moninaistuessa. Arkadianmäellä nähdään!”


Lena Näre
Sosiologian apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

“Feministinä ja antirasistina Veronika ajaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja ihmisarvoiseen elämään taustasta, sukupuolesta ja iästä riippumatta. Yhteiskuntatutkijana Veronika osaa arvioida pieniltäkin vaikuttavien poliittisten päätösten laajempia, yhteiskunnallisia seurauksia. Vihreänä vasemmistolaisena Veronika tietää, ettei ympäristökysymyksiä voi ratkaista ilman vasemmistolaista politiikkaa, joka vastustaa luonnonvarojen lisääntyvää yksityistämistä ja kaupallisten tavoitteiden asettamista ympäristöarvojen edelle. Ystävänä tunnen Veronikan älykkäänä, huumorintajuisena, rohkeana ja rehellisenä kansalaistoimija ja ihmisenä, jonka toimintaa määrittää eettisyys ja toive paremmasta maailmasta.”


SSauli_Rouhiainenauli Rouhinen
Ympäristöneuvos

“Vihapostitusten vakiokohteena Veronika on pitänyt linjanaan kohtaavan keskustelun. Viisas nainen. Yksinhuoltajana hän tuntee juuri tällä hetkellä niiden arjen ja tuen tarpeen, jotka eniten sitä tarvitsevat. Markkinat ovat tietty talouden tehokkaan järjestämisen oleellinen keino, mutta ihmiskunnan ja sen ympäristön tulevaisuutta ei voi markkinoiden armoille jättää – puhumattakaan sen heikoimmassa asemassa olevista. Maailma on vielä vino. Tarvitaan rohkeita ja osaavia naisia. Sellainen on Veronika.”


Merja Kyllönen
Euroopan parlamentin jäsen

“Veronika, ihmisyyden ja elämän arjen rohkea puolustaja täynnä tarmoa ja tietoa ♡ – aitoa ainesta kansanvallan ykköspaikalle eduskuntaan.”

 

 


Mauri Kymäläinen
Ekonomi, yrittäjä eläkkellä

“Eduskuntaan pitää saada sosiaaliturvan uudistaja. Veronika Honkasalo on sellainen. Hän on politiikan terrieri. Hän ei jätä asioita kesken. Hänen kanttinsa kestää.”

 


Minna Selänniemi
Sosiaalityöntekijä

“Vaalien alla olen pyrkinyt yleensä etsimään itseäni viisaamman, ahkeramman, tunnollisemman, kärsivällisemmän, harkitsevamman, paneutuvamman, sanavalmiimman, sitkeämmän, rehellisemmän ja rohkeamman ihmisen edustamaan tärkeänä pitämiäni asioita. Voin kertoa, että aina ei ehdokkaan löytäminen näillä kriteereillä ole ollut helppoa. Siksi olen tavattoman kiitollinen Veronikasta!”


Sofia Laine
Erikoistutkija, dos., VTT

”Veronika uskaltaa sanoa ääneen asioita mistä muut vaikenevat. Hän on antirasisti ja feministi. Hän puolustaa heikommassa asemassa olevia, mutta myös hyvinvointivaltiota meille kaikille. Veronika on asiantunteva, tehnyt upeaa työtä useita vuosia kuntapolitiikassa, ja edennyt
vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi. Hän osaa taitavasti hyödyntää tutkittua tietoa päätöksenteossa ja tekee politiikkaa aina asiat edellä. Eduskunta tarvitsee Veronikaa ja Veronika sinun äänesi!””


Riikka Korpinurmi
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän työntekijä, äitiyslomalla

”Minulle on tärkeää, että politiikassa uskalletaan tehdä rohkeita uudistuksia, joissa ei katsota vain seuraavan vuoden budjettia, vaan nähdään päätösten vaikutukset esimerkiksi ihmisten yhdenvertaisuuteen ja hyvinvointiin pidemmällä aikavälillä. Veronikasta tulee loistava kansanedustaja juuri sen takia, että hänen politiikkansa ei ole lyhytkatseista, vaan hän osaa tehdä rohkeita, analyyttisiä avauksia, joiden vaikutukset perustuvat tutkimustietoon. “


Ilkka Levä
PhD, dosentti

“Olen vaikuttunut Veronikan humaanista elämänasenteesta ja hänen kyvystään ottaa muut ihmiset emotionaalisesti huomioon, olivatpa nämä yhteiskunnan huono- tai hyväosaisia. Hänestä saamme eduskuntaan tinkimättömän pienen ihmisen puolustajan, joka kamppailee myös globaalilla tasolla ilmastonmuutosta estämään pyrkien. Siksi äänestän Veronikaa.”


Kati Inkinen
Ohjelma-asiantuntija

“Veronika on antanut minulle uudet kasvot vasemmistoliitolle. Rasisminvastaisuus, feminismi ja nuorisokentän tuntemus ovat asioita, jotka nostivat hänet omaksi ykkösekseni. Oikeudenmukaisuus ja heikommassa asemassa olevien etujen ajaminen ovat teemoja, joilla ei pääse lööppehin ja naistenlehtiin vaikka ne ovatkin uhanalaisia yhteiskunnassamme vuonna 2019. Siksi rohkea Veronika!”


OOuti_Pajalauti Pajala
Kokki

“En halua elää rasistisessa ja kasvavien tuloerojen Suomessa. Sanat on tekoja. Tarvitaan feminististä antirasistista etiikkaa, heikoimmassa asemassa olevan asemaan samastuvaa kriittistä ajattelua ja siitä kumpuavaa toimintaa. Uskon, että Veronika tuo politiikkaan toivomani muutoksen.”