Politiikka politiikkaan

Kyllä – lähden ehdolle eduskuntaan! Tässä ajassa kaipaamme rohkeita ja asiantuntevia politiikkoja, jotka tarttuvat eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavasti ja ymmärtävät, että nämä asiat ratkaistaan ennen kaikkea politiikan kautta.

Haluan palauttaa politiikan politiikkaan ja luoda toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Toivo syntyy siitä, että toimimme aktiivisesti yhdessä ilmastonmuutoksen torjumiseksi niin politiikassa kuin kansalaisyhteiskunnassakin. Jatka lukemista

Lähden ehdolle

veronika_vaaka
Olen päättänyt lähteä ehdolle eduskuntavaaleihin, sillä päätöksenteko tarvitsee rohkeita naisia, jotka ajavat solidaarisempaa Suomea kaikille.

Solidaarisuus on oikeudenmukaisia tekoja ja työtä sosiaalisen eriytymisen pysäyttämiseksi. Solidaarinen yhteiskunta ei syrjäytä ihmisiä sukupuolen, etnisyyden, seksuaalisuuden tai iän perusteella, vaan turvaa inhimillisen ja mielekkään elämän kaikille. Solidaarisessa yhteiskunnassa ei hyväksytä kasvavaa ulkomaalaisvihamielisyyttä ja rasismia, vaan taistellaan sitä vastaan.

Hyvinvointi kuuluu kaikille

Kohtuuhintaiset hyvinvointipalvelut on tarjottava kaikille. Universaalit palvelut eivät lokeroi ihmisiä sairauden, kansalaisuuden tai tulotason mukaan, sillä tuen ja turvan antaminen ajoissa on viisasta hyvinvointi- ja talouspolitiikkaa. Peruspalvelut on hoidettava julkisesti: ne eivät saa tuottaa voittoja veroparatiisiyhtiöille. Yritysten veronkierto rapauttaa valtion taloutta ja julkisten palveluiden rahoituspohjaa.

Solidaarisuutta tuleville sukupolville

Ilmastonmuutos on uhka kaikille. Sosiaalinen eriarvoisuus syventää ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia.  Suomen on tehtävä kaikkensa ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja kestävän kehityksen turvaamiseksi. Ilmastonmuutos koskettaa erityisesti tulevia sukupolvia. Siksi ympäristönsuojelun on oltava kaiken politiikan osa.

Päätöksenteossa on kuultava hiljaisia

Solidaarisuus on niiden ihmisten puolustamista, joiden on vaikeinta saada äänensä kuuluviin. Aito puolustaminen perustuu herkkään kuulemiseen ja aito edunvalvonta tutkittuun tietoon.

Tukiryhmään toivotetaan tervetulleiksi kaikki kiinnostuneet. Pieniä ja isompia tehtäviä riittää jokaiselle ja pienikin apu on tarpeen. Voit tulla mukaan ottamalla yhteyttä minuun (veronika.honkasalo@gmail.com) tai kampanjakoordinaattoreihin, Miina Kajos (kajos@iki.fi) tai Veera Minkin (veera.minkin@gmail.com)